Najlošiji izborni proces

Crta je, po međunardonim standardima, pratila kvalitet celokupanog procesa za parlamentarne izbore 2020. godine i ocenila da su po kvalitetu i izbornog dana i, u još većoj meri, celokupnog izbornog procesa, to bili najlošiji izbori koje je Crta do sada posmatrala.