NAŠE INICIJATIVE

Javna rasprava je u toku – Pridružite nam se u davanju komentara

Iako je ostalo manje od tri meseca do raspisivanja izbora, menjaju se izborni zakoni. Ponavlja se loša praksa iz 2020. jer se suprotno međunarodnim standardima menjaju pravila izbornog procesa neposredno pred početak kampanje.

U toku je javna rasprava o nacrtima novih izbornih zakona – Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru predsednika Republike. Javna rasprava traje još 7 dana, to jest do 13. decembra.

Imajući u vidu obim predloženih izmena, velika je nepoznanica kako će se predložene izmene primeniti i kakav će efekat imati. Sve to doprinosi pravnoj nesigurnosti i opštem nepoverenju u izborni proces, dok posebno zabrinjavaju najavljene izmene koje mogu da ugroze položaj birača i zaštitu izbornih prava.

Zbog toga smo naše početne komentare i primedbe već dostavili predstavnicima države ali nastavljamo da analiziramo i do kraja javne rasprave poslaćemo još komentara. 

Želimo da čujemo šta vi imate da kažete o predloženim izmenama a naš pravni tim će vaše komentare i sugestije uzeti u obzir i formulisati ih kao deo naših dodatnih komentara koje ćemo poslati do kraja javne rasprave nadležnim organima.

Vaše komentare, predloge i sugestije za rešenja možete da podelite sa nama koristeći opciju  dodavanja komentara u okviru dokumenata koji se nalaze na linkovima ispod:

  1. Da biste ostavili komentare na Nacrt Zakona o izboru narodnih poslanika kliknite ovde.
  2. Da biste ostavili komentare na Nacrt Zakona o lokalnim izborima kliknite ovde.
  3. Da biste ostavili komentare na Nacrt Zakona o izboru predsednika Republike kliknite ovde.

U ovim dokumentima se nalaze i naši početni komentari i primedbe kako bi svi mogli da ih vide. Ideja da ovo bude zajednički poduhvat pa će svi komentari biti vidljivi svima kako bismo mogli i da razmenimo mišljenja o određenim predlozima. Rok za davanje komentara je 12. decembar kako bismo stigli da ih formulišemo i pošaljemo do kraja javne rasprave 13. decembra.

Hvala vam na pomoći i zajedničkoj borbi za poštene i slobodne izbore!