NAŠE INICIJATIVE

Istraživanje: Mišljenje građana Srbije o korupciji

Građani Srbije smatraju da je korupcija učestala pojava u našem društvu i institucijama, a u kojoj meri je ona zastupljena najviše zavisi od toga da li su građanima bliže stranke u vlasti ili naginju partijama u opoziciji, zaključak je javnomjenskog istraživanja “Mišljenje građana Srbije o korupciji” koje je sprovela Crta krajem aprila 2021. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku (bez KiM).

Dve trećine građana misli da ima mnogo ili veoma mnogo korupcije u Srbiji (65%). Kao njen najučestaliji oblik građani navode zapošljavanje u državnoj službi preko veze za šta tri četvrtine građana misli da se dešava često ili veoma često. Takođe veliki broj građana (oko 60%) misli da se često dešava donošenje odluka u skladu sa partijskim interesom, kao i nameštanje javnih nabavki da bi određena firma dobila posao.

 

 

Kao najkorumpiranije institucije u našoj zemlji građani izdvajaju: pravosuđe, zdravstvo i policiju. 

Percepcija korupcije značajno je povezana sa političkim stavovima građana, odnosno sa tim da li podržavaju stranke na vlasti ili one u opoziciji. 

Kada je u pitanju bilo koji tip koruptivnog ponašanja u društvu ili u konkretnim institucijama, oni koji podržavaju partije u opoziciji misle da je korupcija znatno učestalija pojava nego što to misle oni kojima su bliže partije u vlasti.

Po mišljenju građana, država nije dovoljno efikasna u borbi protiv korupcije i vrši pritiske na ljude i organizacije koji ukazuju na korupciju.

Najveći broj građana (43%) misli da je država malo ili veoma malo efikasna u borbi protiv korupcije. Građani koji prate rad Agencije za sprečavanje korupcije slično ocenjuju i efikasnost ove institucije – među njima 37% ocenjuje njen rad veoma lošim ili lošim, a 33% daje srednju ocenu.

I u ovom slučaju politička orijentacija najviše je povezana sa ocenom efikasnosti borbe protiv korupcije. Veoma mali broj građana koji su opoziciono nastrojeni misli da je država mnogo ili veoma mnogo efikasna u borbi protiv korupcije (8%). Nasuprot njima, 60% građana kojima su bliže stranke vlasti misli da je država efikasna u borbi protiv korupcije. Među građanima koji ne podržavaju ni vlast ni opoziciju ukupno je 19% onih koji misle da je država efikasna u borbi protiv korupcije.

 

 

Skoro dve trećine građana (62%) veruje da država vrši pritiske na pojedince, medije ili organizacije koje ukazuju na slučajeve korupcije u koje su umešani i pripadnici vlasti. Skoro svi građani kojima su bliže opozicione partije (95%) ističu da država vrši pritiske, u odnosu na trećinu građana koji podržavaju partije u vlasti (35%).

 

 

Nešto više od polovine građana (53%) veruje da se javni službenici često ili veoma često upuštaju u kupovinu glasova na izborima. 

I u ovom slučaju je percepcija učešća javnih službenika u kupovini glasova u najvećoj meri povezana sa političkom orjentaciom građana. Čak 87% građana kojima su bliže opozicione partije misli da se to dešava često ili veoma često, dok to misli samo 23% građana kojima su bliže stranke u vlasti.

 

Kompletno istraživanje se nalazi ovde.

Crta kroz inicijativu „Građani imaju moć“ koju realizuje u saradnji sa USAID-om pruža podršku organizacijama i aktivističkim grupama, kao i pojedincima, koji se bore protiv korupcije, neodgovornog ponašanja institucija i funkcionera i protiv ugrožavanja javnog interesa.