Dozvoljeno glasanje sa isteklom ličnom kartom i potvrdom

Prema dodatnom objašnjenju Republičke izborne komisije (RIK) od 16.3.2017, građani imaju pravo da glasaju i sa ličnom kartom kojoj je istekao rok važenja uz potvrdu koja je izdata od strane MUP-a da je podnet zahtev za izdavanje nove lične karte. To znači da građani sa isteklom ličnom kartom moraju poneti sa sobom i staru ličnu kartu i kopiju potvrde od MUP-a koju su dobili prilikom pokretanja procedure za izdavanje nove lične karte.

Link ka odluci RIK-a:

http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2017/dokumenta/pravila/objasnjenje%20za%20primenu%20clana%2016.%20stav%204.%20Pravila%20o%20radu%20BO.doc