Crtine preporuke za unapređenje rada nezavisnih institucija 2022

Preporuke za unapređenje stanja u oblastima kojima se bave Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana i Agencija za sprečavanje korupcije, su rezultat višegodišnjeg praćenja rada nezavisnih institucija i iscrpnih analiza. Crtine analize su težile sveobuhvatnosti i bile su posvećene kako kvalitetu izveštaja navedenih nezavisnih institucija i njihovih preporuka, tako i postupanju Narodne skupštine po prispelim izveštajima. Stoga i predstavljene preporuke obuhvataju nekoliko različitih aspekata funkcionisanja nezavisnih institucija, sa zajedničkim ciljem unapređenja stanja u oblasti ljudskih prava i borbe protiv korupcije. Kako bi se popravila šira slika, potrebno je da se jednaki napori usmere na poboljšanje prakse nezavisnih institucija, unapređenje skupštinskih procedura koje treba da obezbede izvršavanje preporuka nezavisnih organa i postupanja drugih organa po tim preporukama. Iz tog razloga su preporuke Crte, koje slede, usmerene specifično ka svakom od ovih aktera: nezavisnim institucijama, Narodnoj skupštini i drugim organima vlasti.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead