NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Republička izborna komisija, gradska izborna komisija i opštinska izborna komisija

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga izbornih komisija, Republičke izborne komisije (RIK) i gradskih i opšinskih izbornih
komisija (GIK/OIK) ogleda se u obezbeđivanju slobode izbora i biračkog prava, zaštiti izbornih prava, kao i u unapređenju rada izborne administracije. Od ukupno 20 Crtinih preporuka, sa delokrugom rada RIK i GIK/OIK povezane su preporuke: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead