NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) ogleda se pre svega u
obezbeđivanju ravnopravnosti učesnika u kampanji, slobode izbora i biračkog prava, kao i zaštiti izbornih prava. Od ukupno 20 Crtinih preporuka, sa delokrugom rada MDULS povezane su preporuke: 1, 9, 11, 12 i 13, s tim što se preporuka 12d odnosi i na Upravni inspektorat MDULS.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead