NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Agencija za sprečavanje korupcije

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) ogleda se pre svega u obezbeđivanju ravnopravnosti učesnika u kampanji, kao i u domenu slobode izbora i biračkog prava.  Od ukupno 20 Crtinih preporuka, sa delokrugom rada ASK povezane su preporuke 2, 3, 4 i 11.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead