CRTA u Open government partnership

Od 2014. godine CRTA je aktivna u okviru Open government partnership inciijative (OGP), na globalnom i nacionalnom planu. OGP predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.