Važeći i nevažeći glasački listići

Na današnjoj sednici Republička izborna komisija je usvojila odluku o obliku i izgledu glasačkog listića.

Ovih dana stiglo nam je dosta pitanja kako se razlikuje važeći od nevažećeg glasačkog listića. Ovo je detaljno opisano u članu 36. Uputstva o radu biračkih odbora koje je izdala Republička izborna komisija. Evo kratkog pregleda:

Nevažeći listić

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao kao na primer:

  • listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred imena i prezimena kandidata;
  • listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog imena i prezimena kandidata;
  • listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog naziva predlagača kandidata.

Važeći listić

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva kandidata.

Važećim se smatra i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.

Ako je listić popunjen na način iz koga se može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

  • što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke;
  • što su imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata precrtani.

Više o svemu ovome u našoj rubrici Q&A o izborima: http://bit.ly/2mwsKCW