NAŠE INICIJATIVE

Usvajanje predloga autentičnog tumačenja pojma javni funkcioner otvorilo bi prostor za legalizovanje zloupotrebe javne funkcije

Ukoliko sutra poslanici u Narodnoj skupštini usvoje predloženo tumačenje pojma “javni funkcioner”, biće smanjen krug funkcionera na koje će se odnositi Zakon o sprečavanju korupcije, a time i otvoren prostor za širenje korupcije. Takvo rešenje doprinelo bi i daljem urušavanju kvaliteta izbora, zato što za značajan broj funkcionera više neće biti prepreka da zloupotrebljavaju javnu funkciju u izbornoj kampanji pošto Agencija za sprečavanje korupcije neće moći da postupa protiv njih.

Predlogom Aleksandra Martinovića, narodnog poslanika i šefa poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, status javnih funkcionera, između ostalih, izgubiće svi oni koje na funkcije imenuju ili postavljaju ministri – na primer, direktori osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova (osim tercijarnih zdravstvenih ustanova) koji su neretko imali zapaženu ulogu u ranijim izbornim kampanjama.

Usvajanjem predloženih izmena, direktori tih ustanova moći će u svojstvu direktora da javno propagiraju podršku određenoj stranci i na taj način zloupotrebljavaju javnu funkciju, bez straha od sankcije. Time bi se legalizovala zloupotreba javne funkcije za partijske interese.

Takođe, usvajanjem izmena, nekoliko hiljada sadašnjih javnih funkcionera neće više morati ni da prijavljuje imovinu, za njih ne bi važila zabrana kumulacije javnih funkcija, kao ni zakonska pravila u vezi sa sukobom interesa i druge obaveze definisane Zakonom o sprečavanju korupcije.

Važno je istaći da se najveći broj postupaka pred Agencijom za sprečavanje korupcije upravo vodi protiv direktora osnovnih i srednjih škola, koji su istovremeno i odbornici u skupštinama lokalne samouprave, zbog kumulacije javnih funkcija ili zbog sukoba interesa usled zapošljavanja članova porodice (nepotizma). Ukoliko se usvoji autentično tumačenje, svi ti postupci moraće da budu obustavljeni jer će lica protiv kojih Agencija vodi postupke izgubiti svojstvo javnih funkcionera. Takve situacije dodatno urušavaju princip pravne sigurnosti i jednakog postupanja.

Na sednici nadležnog odbora predlagač nije obrazložio razloge i željene efekte donošenja autentičnog tumačenja, čime je javnost ostala uskraćena za motive pokretanja ove procedure.