NAŠE INICIJATIVE

Tražimo pojačanje u timu za “Demokratske institucije”

Tražimo koleginicu ili kolegu koji su posvećeni demokratiji, parlamentarizmu, izborima, društvenom aktivizmu, medijima, civilnom društvu, kao pojačanje našem timu u programskoj oblasti “Demokratske institucije” na poziciji “Advocacy manager”.

Advocacy manager je osoba koja je zadužena za razvijanje i sprovođenje programa, vođenje projektnih timova, pripremu strategija, periodičnih akcionih i komunikacionih planova, na osnovu analize političkog konteksta i podataka prikupljenih kroz različite Crtine inicijative, kao i iz drugih relevantnih izvora.

Ako vam je važna demokratija u Srbiji, poznajete političke prilike, inovativno pristupate pronalaženju rešenja, i volite rad u dinamičnom okruženju, pošaljite CV s fokusom na iskustvo u zagovaračkim inicijativama, kao i esej od 500 reči na jednu od ovih tema:

  1. Kako premostiti jaz između građana i njihovih predstavnika u parlamentu?
  2. Kako da se glas nezavisnih institucija čuje?
  3. Kako motivisati građane na učešće u demokratskim procesima?
  4. Kako danas zagovarati demokratiju u Srbiji?

Prijave pošaljite na mejl [email protected] najkasnije do ponedeljka, 26. oktobra 2020. godine do 23:59h.

Kandidati koji budu poslali nepotpune prijave, neće biti uzeti u razmatranje za ulazak u drugi krug selekcije.