NAŠE INICIJATIVE

Transparentno o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Povodom ponovnog otvaranja procesa izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Koalicija za slobodu pristupa informacijama podnela je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za dostavljanje svih informacija o ovom procesu, uključujući i plan rada radne grupe. 

Naime, pre mesec dana započeo je rad na izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na netransparentan način bez uključivanja javnosti u ovaj proces, uz najave zvaničnika da će on biti okončan u vrlo kratkom roku, odnosno do kraja prvog kvartala ove godine. Ministarstvo je formiralo Posebnu radnu grupu, kojom predsedava državni sekretar Mnistarstva, a čine je isključivo predstavnici organa vlasti, uključujući i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  Ovakav sastav Radne grupe, kao i kratki rokovi za završetak procesa, mogu uticati na kvalitet predloženih rešenja i javne rasprave o Nacrtu.  

Podsećamo, Koalicija za slobodu pristupa informacijama je 2018. godine pokrenula kampanju za odbranu prava javnosti da zna “SrbijaDoInformacija”, kada je Vlada predložila izmene ovog zakona koje bi suštinski onemogućile građanima ostvarivanje ovog prava. Koalicija je već tada ukazala na veoma štetne odredbe Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona kojim se sužavao krug obveznika Zakona, uz formalno otežani postupak pribavljanja informacija u slučajevima u kojim institucija ne postupi po zahtevu građana.

U vezi sa najavama izmena Zakona, Koalicija za pristup pravdi zahtevala je od Ministarstva da se sprovede javna rasprava nakon rada ove radne grupe, što je potvrđeno u odgovoru Ministarstva. Više o zahtevu ove koalicije pročitati ovde.

Pravo na pristup informacijama, kao ustavom zajemčeno ljudsko pravo, je ključno za ostvarivanje drugih prava, ali i demokratsku kontrolu rada svih organa vlasti i utvrđivanja odgovornosti nosilaca javnih funkcija. Ujedno, pravilno ostvarivanje ovog prava omogućava organima vlasti da odgovorno postupaju sa informacijama i dokumentuju svoj rad i tako ispune svoju ulogu koja im je od društva data. 


Članice Koalicije za slobodu pristupa informacijama:

Beogradski centar za bezbednosnu politiku 

Beogradski centar za lјudska prava

CRTA

Fondacija za otvoreno društvo

Građanske inicijative

Inicijativa mladih za lјudska prava

Komitet pravnika za lјudska prava

Odbor za lјudska prava Niš

Partneri za demokratske promene Srbija

PRAXIS

SHARE Fondacija

Toplički centar za demokratiju i lјudska prava 

Transparentnost Srbija

Udruženje građana Sretenje, Požega