NAŠE INICIJATIVE

Šta je potrebno da uradite kako biste glasali na predstojećim izborima

Svaki punoletni građanin ima zakonom zagarantovano pravo glasa. Međutim, da bi mogao to pravo da iskoristi, mora biti upisan u birački spisak.

Ako niste sigurni da li ste upisani u birački spisak, možete proveriti na portalu Ministarstva državne i lokalne samouprave. Ukoliko niste prijavljeni, potrebno je da podnesete zahtev opštinskoj ili gradskoj upravi. Takođe ako ste menjali lične podatke, potrebno je da ove promene prijavite kako bi bile unete u birački spisak.

Crta je u ovu svrhu izradila alat, kako bi vam olakšala proces podnošenja ovih zahteva. Zahteve možete popuniti, odštampati i zatim uputiti odgovarajućoj nadležnoj službi opštine/grada.

Alat je dostupan na sledećem linku https://crta.rs/biracki-spisak