Spreči hajku, probudi REM!

Organizacija Crta zajedno sa Slavko Ćuruvija Fondacijom, pokrenula je akciju „Spreči hajku, probudi REM!“ u okviru koje poziva sve građane i građanke da podnesu prijave protiv Radio Televizije Pančevo, zbog negativne kampanje prema novinaru Nenadu Živkoviću.

Prijave se podnose ovde, na osnovu čl.26 Zakona o elektronskim medijima, zbog neobjektivnog i nepotpunog izveštavanja,  nepoštovanja ljudskih prava u pružanju medijskih usluga i govora mržnje.

Podsetimo se da RTV Pančevo upravo sprovodi negativnu kampanju u vidu višednevne hajke usmerene na Nenada Živkovića novinara portala “Pančevo Si Ti”, emitujući priloge omalovažavajuće sadržine. Sporni prilozi emitovani su u okviru informativnog programa 22.02, 23.02, 24.02, 26.02. i 27.02.2019. a isti su dostupni i na http://rtvpancevo.rs/.

RTV Pančevo je postupala suprotno Zakonu o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Ovakvom negativnom kampanjom ugrožena su lična prava Nenada Živkovića ali i javni interes, kao i lično pravo građana na istinitu i potpunu obaveštenost.

Ovom akcijom predlažemo da REM sprovede postupak i izrekne RTV Pančevo odgovarajuću meru u skladu sa zakonom kao i da podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv RTV Pančevo.