NAŠE INICIJATIVE

Slabi efekti reforme javne uprave

I dalje preglomazna, i dalje nedovoljno efikasna – u najkraćem, to je ocena koju je administracija u Srbiji dobila u Izveštaju o stanju reforme javne uprave, koji je sačinila Crta u sklopu regionalnog projekta „Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma“.

 

Iako svakih 10 punoletnih građana opslužuje jedna osoba zaposlena u javnoj upravi (599.247 zaposlenih u organima uprave), ne postoje zvanični podaci o zadovoljstvu građana kvalitetom usluga koje im se pružaju. Pozitivna promena ogleda se u nameri države da pomeri fokus na digitalizaciju usluga; raste broj korisnika portala E-uprava (983.652), ali istraživanja pokazuju da je polovina građana Srbije digitalno nepismena.

 

Bitan problem u vezi s podizanjem profesionalnog nivoa administracije jeste činjenica da se 63 odsto visokih državnih službenika postavlja u svojstvu vršilaca dužnosti i bez konkursa. Takav, lako zamenljiv kadar podložan je manipulaciji u svrhu političke podobnosti.

 

Još uvek nije usvojena Strategija za decentralizaciju, koja bi trebalo da bude jedan od stubova reforme javne uprave. Nijedna lokalna samouprava nije dobila od državnih revizora pozitivnu ocenu za finansijsko poslovanje, a neuređenost finansija gradova i opština se direktno odražava na slab kvalitet usluga koje građani dobijaju na lokalnom nivou.