„Real Say on Policy“ inicijativa počinje sa realizacijom

Koalicija organizacija civilnog društva, gde je CRTA jedan od vodeća tri partnera, u narednih godinu dana će realizovati incijativu “Real Say on Policy” sa ciljem unapređenja komunikacije građana i njihovih izabranih predstavnika.

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja odluka, razvoj mehanizma za prosleđivanje predloga građana ka parlamentu, čine osnovne elemente ove inicijative. Pored CRTE, vodeći partneri u ovoj incijativi su Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Trag fondacija i Slavko Ćuruvija Fondacija dok će kroz samu realizaciju biti podržano 20 organizacija civilnog društva i medijskih organizacija.

Za realizaciju ove inicijative, CRTA je sa partnerima dobila donaciju na javnom konkursu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u iznosu od 450.000 dolara.

CRTA će u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Trag fondacijom, Slavko Ćuruvija Fondacijom i još 20 organizacija civilnog društva i medijskih partnera sprovoditi sledeće aktivnosti:

U predizobrnom periodu CRTA će razviti alat kojim ćemo približiti biračima partijske i koalicione platforme i programe.  CRTA i Slavko Ćuruvija fondacija sa još nekoliko medijskih partnera će pratiti na koji način mediji izveštavaju o pitanjima od značaja za birače. Nacionalna koalicija za decentralizaciju će u saradnji sa 16 organizacija civilnog društva pokrenuti kampanju “Postavi pravo pitanje” u cilju uspostavljanja dijaloga između građana i kandidata za narodne poslanike.

Glavni fokus incijative “Real Say on Policy” odnosi na postizborni period tokom kojeg će  CRTA pratiti ispunjenje predizbornih obećanja kandidata za poslanike i osnaživati dijalog između građana i njihovih predstavnika. Trag fondacija i CRTA će u partnerstvu sa šest organizacija civilnog društva izrađivati sažetke predloga zakona, kao i ex ante analize za zakone od velikog interesa za društvo. Za teme od najvećeg značaja za društvo CRTA će organizovati javne debate. Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta, CRTA će primarno realizovati u okviru inicijative Otvoreni parlament sa fokusom na novi saziv Narodne skupštine. Na portalu Otvoreni parlament biće kreiran online alat putem kojeg će građani moći da glasaju da li su za ili protiv nekog predloga zakona i te informacije će dolaziti do poslanika.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će razviti program podrške za organizacije civilnog društva za uspostavljanje dijaloga između građana i njihovih predstavnika u vezi sa konkrentim zakonskim rešenjima i povezivanje građana i poslanika i na lokalnom nivou.

Takođe, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će podržati do pet umetničkih udruženja u cilju podsticanja debate na temu uloge građana u modernim demokratijama, a biće i organizovana nacionalna koferencija “U potrazi za aktivizmom u Srbiji”.