Predsednički izbori 2017 – Proverite da li je neko glasao umesto vas

Niste glasali na predsedničkim izborima 2017. godine, a sumnjate da je neko glasao u vaše ime, odnosno u ime preminule osobe sa kojom ste u srodstvu?

Imate zakonsko pravo da podnesete Republičkoj izbornoj komisiji ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI i proverite da li je neko glasao u vaše ime.

Da bi ste uputili formalni Zahtev Republičkoj izbornoj komisiji potrebno je da:

  1. Popunite Zahtev sa vašim ličnim podacima ili podacima preminule osobe sa kojom ste u srodstvu;
  2. Nakon popunjavanja kliknite na dugme „Preuzmite zahtev kao PDF„, odštampajte sačuvani fajl i proverite ispravnost podataka.
  3. Potpišite Zahtev i pošaljite ga ili lično odnesite u pisarnicu RIK-a na adresu- Kralja Milana 14, 11000 Beograd.

Slanje Zahteva u elektronkom obliku ne obavezuje RIK da odgovri na vaš zahtev.

Republička izborna komisija ima rok od 30 dana, od dana predaje Zahteva, da vam dostavi kopiju izvoda iz biračkog spiska na kojem možete da vidite da li pored vašeg imena i prezimena postoji potpis u izvodu.

Ukoliko postoji potpis pored vašeg imena i prezimena, a sigurni ste da nije Vaš, postoji osnovana sumnja da je neko zloupotrebio vaše biračko pravo. U tom slučaju, imate pravo da podnesete krivičnu prijavu protiv N.N. lica. U slučaju da Vam je potrebna podrška pravnika, obratite se pravnoj službi „Građana na straži“ na kontakt@gradjaninastrazi.rs.

U slučaju da RIK ne odgovori u roku od 30 dana, ili odgovor na vaš zahtev bude negativan, možete izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.