Prijavi nepravilnosti

Šta mi kao građani možemo da uradimo kada primetimo izborne nepravilnosti?

U cilju zaštite prava birača u svim fazama izbornog procesa, Crta je pripremila različite forme za prijave nepravilnosti tokom trajanja izbornog procesa. Za svaki tip nepravilnosti postoji elektronska forma. Molimo vas da prilikom popunjavanja elektronskih formi pročitate propratno uputstvo za slanje iste, kako bi vaša prijava bila pravno odgovarajuća.

Budući da je za podnošenje različitih tipova prijava potrebno ostaviti lične podatke lica koje podnosi prijavu, Crta ne sakuplja i ne zadržava lične podatke podnosioca u bilo kojoj bazi ili evidenciji.

Pred vama se nalaze različite vrste nepravilnosti u izbornom procesu za koje možete popuniti određene forme prijava i poslati ih odgovarajućoj nadležnoj instituciji. Takođe, dostupna vam je i jedna forma opšteg tipa koja se odnosi na prijavljivanje bilo koje vrste izbornih nepravilnosti, koju možete popuniti i poslati advokatskom timu Crte. Klikom na izabranu vrstu nepravilnosti otvara se uputstvo i forma za popunjavanje prijave.