Poziv za dostavljanje ponuda za izradu novinarskih radova na temu Digitalne agende

U okviru inicijative Increasing civic engagement in the Digital Agenda (ICEDA), Crta raspisuje poziv za angažovanje novinara za izradu istraživačkih članaka na temu Digitalne agende.

Cilj istraživačkih radova je da predstave kako se efikasnost e-uprave i digitalna transformacija javne uprave odražavaju na kvalitet života građana u regionu. Takođe, ovim člancima bi se podstakla i zainteresovanost medija za temu modernizacije javne uprave.

Digitalna agenda je inicijativa Evropske unije koja je proširena na 6 zemalja Zapadnog Balkana u cilju povećanja angažovanja organizacija civilnog društva koje će pružiti pomoć građanima da lakše ovladaju veštinama pri korišćenju unapređenih digitalizovanih usluga javne uprave.

Tokom tri godine trajanja ovog projekta, ukupno će biti objavljeno šest istraživačkih članaka, tj. dva rada godišnje. 

Novinari će sprovoditi istraživački rad u Republici Srbiji, a svi radovi treba da budu na srpskom jeziku. 

Predviđeno je da period angažmana za prvu godinu  traje od 1. oktobra 2020. do 30. novembra 2020.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2020. do 23:59 časova.

Poziv sa detaljnim informacijama i uputstvom za prijavljivanje  možete pronaći ovde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
“Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda – ICEDA” inicijativu sprovode: Metamorfosiz Fondacija (Severna Makedonija), Open Data Kosovo (Kosovo), e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).