NAŠE INICIJATIVE

Poziv organizacijama civilnog društva za sastanak sa narodnim poslanicima i poslanicama

Događaj se organizuje u okviru Nedelje parlamentarizma u ponedeljak 19. oktobra.

U okviru Nedelje parlamentarizma, koja se po prvi put organizuje u Srbiji, i povodom formiranja Parlamentarne grupe za otvoreni parlament Narodna skupština Republike Srbije i inicijativa Otvoreni parlament pozivaju Vas na sastanak predstavnika organizacija civilnog društva i narodnih poslanika/ca – članova neformalnih parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije u ponedeljak, 19. oktobra 2015. godine u 12h u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Kralja Milana 14, Plavi salon.

Cilj neformalnih parlamentarnih grupa Narodne skupštine Republike Srbije jeste okupljanje ključnih aktera u oblastima za koje su neformalne grupe osnovane kako bi se omogućila kvalitetna komunikacija i razmena ideja i mišljenja o svim aktuelnim temama iz te oblasti.

Cilj sastanka predstavnika civilnog sektora i narodnih poslanika/ca – članova neformalnih parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije je pokretanje šireg dijaloga OCD i Parlamenta. Svaka organizacija imaće priliku da predstavi svoj rad i iznese konkretan predlog/inicijativu u cilju unapređenja saradnje civilnog sektora i Parlamenta. Nakon iznošenja konkretnih predlog/inicijativa povešće se debata o mogućnostima za konkretizaciju iznetih predloga.

Ovo je prilika da se upoznate sa radom neformalnih parlamentarnih grupa i kroz konkretne inicijative i predloge kao i razmenu iskustava date svoj doprinos unapređenju saradnje OCD i Parlamenta.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje žele sa se uključe u saradnju sa Narodnom skupštinom.

Budući da je broj učesnika sastanka ograničen zbog kapaciteta prostora, molimo Vas da nam najkasnije do četvrtka 15. oktobra 2015. do 17h potvrdite učešće jednog predstavnika Vaše organizacije na e-mail: [email protected] ili na broj telefona 063 591 243.