Posle mesec dana GIK izdao akreditacije domaćim posmatračima

Gradska izborna komisija (GIK) je izdala akreditacije predstavnicima CRTE, CeSID-a, Građana na straži i YUCOM posle mesec dana i tako omogućila domaćim posmatračima da prisustvom na sednicama prate rad ovog organa.

CRTA, CeSID, Građani na straži i YUCOM pozdravljaju ovaj postupak Gradske izborne komisije ali sa žaljenjem konstatujuju činjenicu da se mesec dana rad Gradske izborne komisije odvijao bez prisustva javnosti, iako je rad GIK po zakonu javan. Nadamo da će GIK ubuduće usvojiti preciznije procedure za akreditovanje svih koji su zainteresovani za posmatranje izbornog procesa.

Da podsetimo, GIK je još 17. januara konstatovala da su organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače ali nije izdala ovlašćenja koja omogućavaju domaćim posmatračima da prisustvuju sednicima GIK-a.

GIK je od 14. januara do danas održala 18 sednica, a domaći posmatrači nisu bili u mogućnosti da prate ni jednu od ovih sednica. Posmatranje rada izborne komisije tokom sprovođenja izbora i biračkih odbora tokom izbornog dana od strane nezavisnih građanskih posmatračkih misija je demokratska tekovina i države članice OEBS-a su prihvatile obavezu da nezavisnim posmatračkim misijama omoguće nesmetan rad. Objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih aktera uključenih u izborni proces. Veća informisanost doprinosi boljem razumevanju izbornih radnji i jačanju poverenja građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora.

CRTA, CeSID i YUCOM imaju višegodišnje iskustvo u praćenju izbora i rada izborne administracije. Nalazi i preporuke za unapređenje izbornih procesa ovih organizacija su u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne posmatračke misije OEBS/ODHIR. CRTA  i CeSID su članice Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO).

CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava