Poređenje: Kako je glasala Srbija, a kako Beograd na predsedničkim i parlamentarnim izborima

Posmatračka misija Crte pratila je izbore održane 3. aprila na osnovu dva slučajna uzorka, reprezentativna za Srbiju (500 biračkih mesta) i za Beograd (450 biračkih mesta), odnosno na osnovu ukupno 950 biračkih mesta.

Upravo ova dva slučajna i reprezentativna uzorka omogućavaju nam da uporedimo izbornu volju birača na predsedničkim i parlamentarnim izborima na nivou cele Srbije i na nivou Beograda.

Prikazani rezultati dobijeni su na osnovu 100 odsto obrađena oba uzorka. Margina greške za vodeće dve liste, odnosno kandidate nalazi se u opsegu od 1 do 1,5 odsto, dok je veličina margine greške za preostale liste/kandidate manja od 0,5 odsto.