Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu u 2018.godini

Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju na to da je otvorenost parlamenata u regionu u 2018. godini porasla u odnosu na 2017. i 2016. godinu. Regionalni prosek u poslednjem krugu merenja iznosio je 65%, što je za 4% više nego prethodne godine (61%). Međutim, ovogodišnje istraživanje takođe ukazuje i na značajne regionalne razlike u pogledu otvorenosti parlamenata. Primetan je neujednačen napredak u otvorenosti parlamenata u regionu, sa značajnim razlikama u otvorenosti nacionalnih parlamenata koje variraju od 79%, zabeleženih u Crnoj Gori do 46% u Bosni i Hercegovini. Manje značajan napredak, od 3% do 4%, je ostvaren u Srbiji i Severnoj Makedoniji, sa 58% odnosno 62% ispunjenosti indikatora u 2018. godini. Međutim, i pored određenih napredaka, može se izvesti opšti zaključak da je otvorenost parlamenata na nezadovoljavajućem nivou.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead