NAŠE INICIJATIVE

Organizacije civilnog društva pomažu građanima u korišćenju e-usluga

Sve brži razvoj moderne tehnologije omogućava građanima korišćenje sve više usluga putem interneta – bez direktnog kontakta sa službenicima i bez višesatnog čekanja u redovima ispred šaltera. To štedi i vreme i novac. Već sada je moguće putem e-servisa prijaviti porez, platiti račune ili registrovati firmu. Međutim, građani ne znaju dovoljno o ovim servisima pa samim tim ih i ne koriste.

U okviru Digitalne agende, inicijative Evropske unije koja je sada proširena i na zemlje Zapadnog Balkana, tokom narednih šest meseci biće uspostavljeni regionalni centri koji treba da pomognu građanima u korišćenju postojećih e-servisa. Građani će imati priliku da se jave u kancelarije svojih lokalnih samouprava, koje će im obezbediti odgovarajuću obuku kako da koriste usluge e-uprave.

Da bi se ostvario ovaj cilj, šest organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana: CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovonost (Srbija), Metamorphosis Foundation (Severna Makedonija), NVO 35mm (Crna Gora), Open Data Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija) su se udružile kako bi se uspostavili ovi regionalni servisni centri.  Šest organizacija će u naredne tri godine, uz pomoć e-Governance Academy (Estonija) i podršku Evropske unije, raditi i na promociji, oblikovanju i primeni Digitalne agende za Zapadni Balkan.

Više informacija o ovoj inicijativi možete naći ovde , kao i na zvaničnoj Fejsbuk stranici.