NAŠE INICIJATIVE

Monitoring medija

Gde može da se čuje glas nevladinih organizacija?

Sve TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću + TV N1
Posmatrani period: 1.novembar 2019 - 15. januar 2020.
Vreme: Prošireni “prime-time” od 17.30 do 24.00
Izvor: CRTA - Monitoring medija
Nevladine organizacije u ulozi subjekta

Najveći deo vremena koje su nevladine organizacije dobile na TV stanicama odlazi na TV N1. Na drugom mestu je O2, a na trećem TV Happy.