NAŠE INICIJATIVE

Kako pratimo izbore?

CRTA će, pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“. Cilj posmatračke misije ’ Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije