Kako poslanici komuniciraju sa građanima?

Svrha ovog izveštaja je da ukaže na politike i prakse komunikacije Narodne skupštine Republike Srbije sa građanima koje su bile na snazi do novembra 2012. godine.