Javni medijski servisi nezainteresovani za pravila po kojima će se ponašati u izbornoj kampanji 

Osim već više puta ponavljanog prigovora na to što Regulatorno telo za elektronske medije (REM) predviđa da pravila za izveštavanje u  predizbornom periodu budu obavezujuća samo za javne medijske servise, a ne i za komercijalne emitere, Crta je u javnoj raspravi, održanoj 3. februara, iznela i niz drugih kritika na Nacrt pravilnika o ponašanju RTS i RTV, uprkos obeshrabrujućoj činjenici da razgovoru nisu prisustvovali predstavnici medijskih kuća koje bi trebalo da se rukovode tim pravilnikom. 

Nacrtom koji je sačinio REM, uz konsultacije s Privremenim nadzornim telom, obaveze javnih servisa precizirane su na način koji regulativa do sada nije prepoznavala, ali je propuštena prilika da se otklone suštinski problemi koji dovode do neravnomerne zastupljenosti učesnika izbora. Izostaju jasni kriterijumi po kojima će javni funkcioneri dobijati privilegovani tretman u programskim sadržajima, pa time i izvesnost da će taj veoma izraženi problem biti otklonjen u praksi.

Neke od novina predviđenih Nacrtom pravilnika (npr. kriterijumi za prepoznavanje prikrivenog promotivnog upućivanja na podnosioce lista, kriterijumi za raspodelu vremena u okviru principa proporcionalne zastupljenosti) definisane su na način koji ostavlja prostor za različita tumačenja, te će i procenu njihovog domašaja biti moguće dati tek kroz iskustva u primeni pravilnika i postupanja REM-a tokom izborne kampanje.

Crtini komentari i sugestije u odnosu na Nacrt pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom izborne kampanje dostupni su ovde.