Učešće građana u demokratskim procesima 2014

 

Povodom Međunarodnog dana demokratije CRTA je predstavila nalaze novog istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije”. U odnosu na 2013. godinu građani Srbije više veruju da sopstvenim akcijama mogu da dovedu do promena i ujedno izražavaju veću spremnost da se i zaista angažuju u budućnosti.