Istraživanje: „Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021. godine“

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa političkim pitanjima, kao i stepena njihove spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojoj su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka su važni pokazatelji „zdravlja“ jedne demokratije. Opšta politička atmosfera u periodu u kom je rađeno istraživanje može se opisati kao nastavak rastuće polarizacije koja je dodatno produbljena nakon parlamentarnih izbora 2020.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead