NAŠE INICIJATIVE

Finalni izveštaj – Lokalni izbori 2018.

U Srbiji su 16.decembra 2018. godine održani redovni lokalni izbori u opštini Lučani i vanredni lokalni izbori u opštinama Kula, Doljevac i Kladovo. Tim dugoročnih posmatrača Crta posmatračke misije pratio je više aspekata izbornog procesa pre samog izbornog dana: izbornu kampanju, rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i izveštavanje medija o kampanji, izbornim listama i kandidatima. Crta posmatračka misija organizovala je posmatranje rada biračkih odbora na svih 43 biračka mesta u opštini Lučani tokom izbornog dana. U preostale tri opštine, mobilni timovi su pratili dešavanja tokom izbornog dana, što nam je omogućilo da javnosti pružimo generalnu ocenu društvene i političke atmosfere na dan izbora.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead