Drugi izveštaj dugoročnih posmatrača: Izborni proces pokazao slabosti

Izbornu kampanju, u periodu od 4. do 18. aprila, obeležili su slučajevi falsifikovanja izjava podrške birača, sukob pravnih stanovišta Republičke izborne komisije i Upravnog suda oko prava stranaka na status stranke nacionalne manjine, informacije o postojanju organizovane kriminalne grupe koja poseduje baze ličnih podataka građana saopštila je CRTA posmatračka misija “Građani na straži”.Atmosferu kampanje karakterišu i navodi o pritiscima na birače i kupovini glasova, posebno među romskom populacijom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.