Glasanje u skladu za procedurama, manje nepravilnosti – Predsednički izbori 2017.

Do 16 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 37 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,8 posto. U poređenju sa prošlogodišnjim parlamentarnim izborima to je manje za 2,6 odsto. 

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da proces glasanja prolazi uglavnom u skladu sa procedurama. Procenat zabeleženih nepravilnosti i dalje je na nivou od dva procenta kao i u prethodnim presecima. Te nepravilnosti odnose se na neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana. Vođenja kampanje u krugu manjem od 50 metara smanjeno je na jedan odsto biračkih mesta.

I dalje je reč s o pojedinačnim i izolovanim slučajeva nepravilnosti koje još uvek ne predstavljaju trend koji može da utiče na regularnost izbornog procesa.

Posmatračka misija «Građani na straži» zabeležila je nekoliko pojedinačni slučajeva u kojima birač nije mogao da glasa na biračkom mestu jer je uvidom u birački spisak utvrđeno da je neko već glasao umesto njega. Dva ovakva slučaja zabeležena su u Leskovcu i jedan u Novom Sadu. Biračima u Novom Sadu i biraču u Leskovcu je zatim dozvoljeno da glasaju tako što su se potpisale na drugo mesto u biračkom spisku.

CRTA posmatračkoj misiji «Građani na straži» javljaju se i građani kako bi dostavili informacije o potencijalnim nepravilnostima koje se uglavnom odnose na pravljenje paralelnih spiskova birača koji su glasali.

Takođe, građani su nam prijavili nekoliko slučajeva neuobičajnog velikog broja prijavljenih za glasanja van biračkog mesta u Kovinu, Dolovu, Stračevu, Alibunaru i na Savskom vencu u Beogradu.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 20.15 časova.