NAŠE INICIJATIVE

Do 13 časova na glasanje izašlo 25,1 posto građana

Do 13 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 25,1 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila  +/- 0,7 posto. To je isti procent izlaznosti u 13h kao i na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da  proces glasanja prolazi uglavnom u skladu sa procedurama. Procenat zabeleženih nepravilnosti i dalje je na nivou od dva procenta kao i u prethodnim presecima. Te nepravilnosti odnose se na neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja i kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana.

I dalje je reč s o pojedinačnim i izolovanim slučajeva nepravilnosti koje još uvek ne predstavljaju trend koji može da utiče na regularnost izbornog procesa.

Na inicijativu biračkih odbora zabeležen je pozitivan trend koji se odnosi na smanjenja vođenja kampanje u krugu manjem od 50 metara od biračkog mesta i iznosi manje od jednog procenta. Tokom prvog dela dana ovo se dešavalo na dva odsto biračkih mesta.

Do 15h časova CRTA posmatračka misija «Građani na straži», na osnovu informacija dobijenih od mobilnih timova, podnosi tri krivične prijave za krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem na teritoriji Vojvodine (Temerin, Slana bara i Beočin).

 CRTA posmatračkoj misiji «Građani na straži» javljaju se i građani kako bi dostavili informacije o potencijalnim nepravilnostima. Naš mobilni tim je po prijavi građana posetio biračka mesta 73 i 75 u Zemun polju i utvrdio da se vodi paralelna evidencija glasača van biračkog mesta kao i da neovlašćeno lice uvodi birače da glasaju dajući im posebne hemijske sa zelenim mastilom.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

 U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

 Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova.