NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Regulatorno telo za elektronske medije

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ogleda se pre svega u obezbeđivanju
ravnomerne medijske zastupljenosti, kao i u sprovođenju edukativnih kampanja o izbornim pravilima i procedurama. Od ukupno 20 Crtinih preporuka, sa delokrugom rada REM-a povezane su preporuke: 5, 6, 7 i 11.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead