NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ogleda se osiguravanju jednakog biračkog prava za sve kategorije birača. U okviru Crtinih preporuka za poštene i slobodne izbore, sa delokrugom rada MUP-a povezana je preporuka broj 11.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead