Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Ministarstvo kulture i informisanja

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga Ministarstva kulture i informisanja ogleda se u obezbeđivanju ravnomerne medijske
zastupljenosti učesnika u izbornoj kampanji. Od ukupno 20 Crtinih preporuka, sa delokrugom rada Ministarstva povezane su preporuke: 6, 7 i 8.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead