CRTA postala pridružena članica Evropske mreže organizacija za posmatranje izbora (ENEMO)

Na Generalnoj skupštini Evropske mreže organizacija za posmatranje izbora (ENEMO), održanoj  6. i 7. aprila 2017. godine u Tibilsiju u Gruziji, CRTA je postala pridružena članica što je prvi korak ka punopravnom članstvu u ovoj organizaciji.  Status pridružene članice dobio je i Transparency International Anticorruption Center (TIAC) dok je organizacija KDI postala punopravna članica. Na Genarlnoj skupštini izabran je i novi Sekretarijat na čijem čelu će u naredne dve godine biti Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) iz Crne Gore.

ENEMO mrežu, osnovanu 29. septembra 2001. godine, čine vodeće neprofitne, nepartijske i nevladine organizacija iz 18 zemalja Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije, uključujući i tri zemlje Evropske unije.

ENEMO nastoji da promoviše uključivanje organizacija civilnog društva u demokratske procese sa ciljem unapređenja kvaliteta izbornih procesa kao i transparentnosti i odgovornosti vlada, kao i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Osnovna delatnost ENEMO je procena izbornih procesa i političkog okruženja kroz raspoređivanje međunarodne posmatračke misije koja nudi tačne i nepristrasne posmatračke izveštaje. ENEMO posmatračke misije za procenu kvaliteta izbornog porcesa oslanjanju se na najviše međunarodne standarde za demokratske izbore kao i na pravni okvir zemlje domaćina. ENEMO i sve članice rad baziraju na poštovanju  Deklaracije o principima za međunarodno posmatranje izbora i Deklaracije o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija a svi ENEMO posmatrači potpisuju Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora pre početka misije.

Ova mreža je do sada realizovala 23 međunarodne misije za posmatranje izbora u sedam zemalja, a organizacije članice su posmatrale preko 200 izbora u svojim zemljama i obučile preko 200 hiljada posmatrača.

CRTA, je kroz svoju posmatračku misiju “Građani na straži”, posmatrala vanredne parlamentarne izbore 2016. godine kao i predsedničke izbore 2017. godine na osnovu međunarodnih standarda za posmatranje izbora na kojima rad bazira i ENEMO[1].

 

 

[1] Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora#, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija# i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače: https://www.ndi.org/dop, https://www.ndi.org/DoGP