NAŠE INICIJATIVE

Crta nastavila posmatranje izbornog procesa na terenu

Posmatračka misija Crte nastavila je praćenje kvaliteta izbornog procesa nakon ukidanja vanrednog stanja i zvaničnog nastavka izbornog procesa. Tim od 120 dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima za nezavisno građansko posmatranje izbora, rasproređen je širom zemlje. Posmatrači prate sve aspekte izbornog procesa: atmosferu u kojoj se kampanja odvija, načine na koje izborni akteri komuniciraju sa biračima, da li ima slučajeva zloupotrebe javnih resursa i javne funkcije odnosno funkcionerske kampanje, kao i rad organa za sprovođenje izbora.

Na osnovu informacija koje drugoročni posmatrači sistematski prikupljaju na terenu, Crta analizira i o glavnim nalazima će obavestiti javnost u periodu pre izbornog dana.

Da podsetimo, Crta posmatračka misija započela je sistematsko praćenje ključnih elementa izborne kampanje za narodne poslanike tri nedelje pre raspisivanja izbora. Zbog ozbiljnosti situacije sa koronavirusom Crta je 16. marta povukla svoje posmatrače sa terena širom Srbije dok su timovi koji prate izveštavanje medija i kampanju na društvenim mrežama i tokom vanrednog stanja nastavili prikupljanje podataka.

O nalazima analize “Kampanja pre kampanje”, koja se odnosi na period pre zvaničnog raspisivanja izbora možete čitati na ovom  link-u.