Crta – istraživanje javnog mnjenja

Crta od 2020. godine samostalno i za svoje potrebe sprovodi povremena istraživanja stavova građana Srbije o najvažnijim društvenim i političkim temama. Rezultate prethodnih istraživanja možete naći na ovom linku.

Crta će sprovoditi istraživanje javnog mnjenja u periodu od 16. septembra do 8. oktobra 2023. godine.

Kako biramo ispitanike?

Istraživanja se sprovode u formi intervjua licem u lice, ili putem telefona. Za istraživanje putem mobilnog telefona, uzorak brojeva koji se pozivaju je nasumično generisan. To znači da se ne koriste postojeće baze korisnika mobilnih telefona, već operateri pozivaju samo brojeve koji su nasumično izabrani iz svih mogućih kombinacija šestocifrenih i sedmocifrenih brojeva sa ekstenzijama mobilnih brojeva.

Kad pozivamo ispitanike? 

Pozivi se obavljaju svaki dan, u periodu od 09 do 21. Pozive obavljaju obučeni operateri, sa iskustvom u telefonskom anketiranju, koji su prošli obuku koja je uključivala i testiranje poziva i anketiranje.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa istraživanjem ili komentare vezane za rad operatera, možete da nam se obratite na e-mail: [email protected]

Istraživački tim Crte