CRTA dobitnik nagrade “Democracy defender”

CRTA je dobila OEBS nagradu „Democracy Defender“ (Branilac demokratije) za 2018. godinu koja se dodeljuje  pojedincima ili grupama za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava, u duhu Helsinške deklaracije i drugih principa i vrednosti OEBS-a. Nagrada  “Democracy Defender” je uspostavljena 2016. godine sa ciljem da se oda priznanje civilnom društvu za doprinos odbrani i promociji demokratije.