A11 i Crta traže javnu preporuku Zaštitnika građana za smenu direktora policije

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijlana prava i Crta zajednički su podneli inicijativu Zaštitniku građana da uputi javnu preporuku za razrešenje direktora policije Vladimira Rebića, zbog odgovornosti koju njegova funkcija podrazumeva za nezakonitu i neosnovanu upotrebu sile policijskih službenika prema građanima koji su učestvovali na protestima.

Više desetina slučajeva policijskog zlostavljanja zabeleženih u nekoliko dana  ne mogu se objasniti kao „pojedinačni slučajevi“, već kao nezakonita i neosnovana upotreba sile koja je poprimila oblike neljudskog i ponižavajućeg postupanja, pa čak  i mučenja.

Direktor policije Vladimir Rebić ni u jednom javnom nastupu nije osudio ponašanje policijskih službenika, niti je jasno rekao da li je iniciran ijedan postupak utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika koji su neposredno zlostavljali građane, kao i njihovih starešina odgovornih za zakonitost  rada policije i zaduženih da podređene disciplinski gone, a  slučajeve zlostavljanja  prijave nadležnom tužilaštvu.

Podsećamo da su prilikom poseta Srbiji za vreme mandata direktora policije Rebića, predstavnici Komiteta za prevenciju mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja 2017. godine i specijalni izvestilac za torturu Nils Melzer 2018. godine ustanovili na desetine slučajeva zlostavljanja u policiji koji nisu na adekvatan način istraženi i gde počinioci – policijski službenici, nisu kažnjeni. Tada je konstatovano da je praksa koja počiva na mučenju i drugim oblicima zlostavljanja „prihvaćena praksa u sadašnjoj policijskoj kulturi.“

S obzirom na apsolutnu zabranu mučenja i drugog surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, a u cilju uspostavljanja kulture odgovornosti, očekujemo da Zaštitnik građana iskoristi zakonsko pravo koje ima i uputi javnu preporuku za razrešenje direktora policije Vladimira Rebića.

Tekst Inicijative upućene Zaštitniku građana možete pročitati ovde.