Vladimir Tupanjac

Pravni ekspert

Vladimir je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog ispita, veliko profesionalno iskustvo u oblasti krivičnog prava, borbe protiv korupcije i finansiranja političkih stranaka sticao je radeći u pravosuđu i kontrolnim državnim organima, a veliko trkačko iskustvo na vrelom beogradskom asfaltu. Pravnik po profesiji, maratonac po ubeđenju. Timu CRTA pridružio se u junu 2019. godine. Interesovanja su mu najviše usmerena na uspostavljanje pravne države i vladavine prava.