Studija slučaja: Tajnovitost kao praksa

Skrivanje podataka o vrednosti spomenika Stefana Nemanje je najaktuelniji, ali je zapravo samo jedan od brojnih primera pozivanja organa javne vlasti na tajnost podataka na način koji nema utemeljenje u zakonu. Ovaj slučaj iznova baca svetlo na problem na koji Poverenik neprekidno ukazuje tokom više od petnaest godina svog rada, a čije rešavanje institucije različitih nivoa vlasti orkestrirano otežavaju.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead