Tim 42: Do velikog uspeha stiže se malim pobedama

Od prava pacijenata i rešavanja problema zagađenja do borbe za bolji položaj mladih, samo su neke od tema kojima se bave leskovački aktivisti okupljeni u organizaciji Tim 42. Ana Pecarski i Petar Đurović navode da su za protekle tri godine koliko postoje uspeli da budu prepoznati od Leskovčana kao organizacija kojoj uvek mogu da se obrate.

“Veoma nam je važno da su nas građani prepoznali kao neko ko, da tako kaže, ispravlja neke krive Drine, ko pokušava da reši probleme koje se tiču svih nas i ko postavlja pitanja. Kad imaju neki problem, često se građani nama obrate da im pomognemo”, navodi Ana.

Nije retka situacija, kako navodi Petar, da građani i ne znaju da imaju neki problem jer jednostavno nisu upoznati sa tim koja su sve to njihova prava.

“Zato mi ne postavljamo samo pitanja institucijama i onima koji donose odluke, već i građanima kako bismo videli šta je to što njima smeta, koliko su upoznati sa svojim pravima. Zato nam je veoma važno da pored svega što radimo da i informišemo i edukujemo građane”, ističe Petar.

 

Najvažnija podrška građana 

U okviru inicijative „Građani imaju moć“, koju Crta sprovodi u saradnji sa USAID-om, Tim 42 pokrenuo je akciju kojom su želeli da skrenu na problem zagađenosti vazduha u Leskovcu.

“U zvaničnim dokumentima navodi se da Leskovac ima prvu kategoriju vazduha – čist ili neznatno zagađen, a zimi ga bukvalno vidimo. Zato smo pokrenuli inicijativu da počne zvanično merenje prisutva koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona”, kaže Ana.

Njihovu peticiju za uvođenje merenja potpisalo je više od 5.500 Leskovčana, a uz pomoć obrasca koji su napravili više od 700 građana podnelo je prigovor na rad Gradske uprave Leskovca, jer nije preduzela adekvatne mere za unapređenje kvaliteta vazduha.

“I ovo je pokazalo da je za uspeh neke akcije presudna podrška građana jer bez nje ne bismo ništa uspeli. A uspeli smo to da su januara ove godine po prvi put uvedena indikativna merenja PM čestica, a Gradska uprava grada Leskovca zatražila je od Ministarstva zaštite životne sredine uvođenje automatske merne stanice kako bi praćenje i procena kvaliteta vazduha bila u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha”, ističe Petar.

 

Oboje ističu da borba za čistiji vazduh u Leskovcu i dalje traje.

“Kranji cilj još nismo ostvarili, ali napravili smo neke pomake, neke male pobede. I važno je da proslavimo te male pobede jer kroz njih na kraju dolazimo i do velikog cilja i one nas motivišu da nastavimo dalje”, kaže Ana. 

 

Šta mladi žele?

Povodom Međunarodnoga dana mladih, Tim 42 pokrenuo je kampanju pod nazivom “Osveži grad idejama mladih”. Cilj je da se čuje glas mladih i šta je to što prema njihovom mišljenju nedostaje Leskovcu.

“Prvo smo, zajedno sa mladima i predstavnicima grada osmislili jedan mehanizam koji mladima najviše odgovara i olakšava im da učestvuju u procesima donošenja odluka u Leskovcu i da predlože šta je to što bi želeli da imaju u svom gradu. Bilo je veoma važno da prvo čujemo od mladih šta misle, pa smo tako svi zajedno kreirali online upitnik preko kojeg će oni slati svoje predloge”, kaže Ana.

Uloga Tima 42 biće da prati šta se sa tim predlozima dalje deševa.

“Ovo je tek početak. Ideja je bila da prvo mlade animiramo, da se uključe, da im omogućimo da daju svoje predloge na jednostavan način, a na nama je dalje da zagovaramo da ono što su predložili i ono što je moguće da se uradi, da zaista bude i urađeno. Da pravimo preseke, vidimo dokle se sa kojom idejom stiglo, koje će tek biti urađene”, navodi Petar.

Kako kažu, i Ana i Petar, navode da će njihov zadatak biti da kontrolišu da li Grad Leskovac zaista sluša mlade.