Edukacija

Aktivistima pružamo priliku da kroz seminare, treninge, studijske posete i mentorstvo steknu veštine i znanja u oblasti javnog zagovaranja, upravljanja projektima i organizaciji promotivnih kampanja.

Sarađujemo i sa lokalnim medijima i novinarima, pričamo o važnosti korišćenja tehnika istraživačkog novinarstva, fakt čekingu i ulozi medija u borbi protiv korupcije.

Izgradnja i uključivanje zajednice, kao prvi i najvažniji korak svake aktivističke inicijative, je u fokusu našeg programa edukacije. Inicijative koje zahtevaju odgovornost u radu institucija i funkcionera mogu biti uspešne isključivo uz široku podršku građana.

Ukoliko vam je potrebna podrška i delite iste vrednosti kao i mi, možete nam se obratiti na e-mail [email protected] uz napomenu – prijava za podršku.