Mapa puta dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji

Na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja ogranizacija CRTA je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“, izradila Mapu puta dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead