Na ovaj način, sposobnost civilnog društva da komunicira sa građanima i javnim organima vlasti će ojačati, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima. Organizacije civilnog društva će zajedno sa građanima aktivistima i novinarima moći da kroz brojne komunikacijske veštine i digitalne alate angažuju građane kako bi ostvarili svoje zahteve.

Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida)

CRTA će zajedno sa partnerima ojačati mrežu lokalnih organizacija civilnog društva, aktivista i novinara koji će se zalagati za primenu efikasnih mera u borbi protiv korupcije i kako bi se povećala odgovornost vlade. Kroz javnu kampanju, građanima će biti dostupni brojni offline i onlajn kanali i alati, koje će moći koristiti za širenje vrednosti aktivizma u cilju uveravanja građana da su promene moguće.

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj

Ovime se nadograđuje kredibilitet i iskustvo izborne posmatračke misije Građani na straži, koju je CRTA pokrenula kako bi pružila nezavisnu i sveobuhvatnu ocenu celokupnog izbornog procesa. Oslanjajući se na svoj kapacitet da organizuje posmatračku misiju, CRTA će proširiti svoje napore kao zagovornik demokratije i uspostaviće učinkovitu, dugoročnu i nezavisnu mrežu Građani na straži širom zemlje, koja će okupiti organizacije civilnog društva, aktiviste i predstavnike medija u zajedničkoj inicijativi za podršku učešću građana u demorkatskim procesima tokom izbora ali u vreme između izbornih ciklusa.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

prava građana i javnog interesa, pre svega u inicijativama usmerenim na pokretanje građana da aktivno učestvuju i zahtevaju odgovorno donošenje odluka.

Donator: Fondacija braće Rokfeler

skupštinskim procedurama, praksi i zakonodavnom procesu, kao i izradu inovativnih digitalnih i komunikacijskih alata, ovaj projekat ima cilj da građanima i zainteresovanoj javnosti pruži mogućnost da aktivno prate rad i rezultate Narodne skupštine Republike Srbije i narodnih poslanika.

Donator: Nemačka ambasada u Beogradu

Na taj način, projekat će dugoročno uticati na unapređenje uslova za ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i doprineti očuvanju dostignutih standarda u ovoj oblasti.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

ovaj projekat ima cilj da građanima i zainteresovanoj javnosti pruži mogućnost da aktivno prate rad i rezultate Narodne skupštine Republike Srbije i narodnih poslanika.

Donator: Nemačka ambasada u Beogradu

Projekat okuplja predstavnike civilnog društva, nezavisnih medija i proaktivnih predstavnika institucija u zajedničku inicijativu koja obuhvata istraživanje i izradu preporuka za unapređenje javnih politika i odluka koje se tiču ključnih izazova demokratije, kao i uspostavljanje bliže veze između građana i njihovih predstavnika. Kroz uspostavljanje okruženja za otvoren, inkluzivan i dijalog zasnovan na činjenicama, projekat pruža podršku demokratizaciji društva i većem uključivanju građana u procese donošenja odluka.

Donator: Ambasada Velike Britanije u Beogradu

Ovime se nadograđuje kredibilitet i iskustvo izborne posmatračke misije Građani na straži, koju je CRTA pokrenula kako bi pružila nezavisnu i sveobuhvatnu ocenu celokupnog izbornog procesa. Oslanjajući se na svoj kapacitet da organizuje posmatračku misiju, CRTA će proširiti svoje napore kao zagovornik demokratije i uspostaviće učinkovitu, dugoročnu i nezavisnu mrežu Građani na straži širom zemlje, koja će okupiti organizacije civilnog društva, aktiviste i predstavnike medija u zajedničkoj inicijativi za podršku učešću građana u demorkatskim procesima tokom izbora ali u vreme između izbornih ciklusa.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji