Tim i saradnici

Zorana Stančević

Asistentkinja

Zorana je studentkinja završne godine osnovnih studija na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. Crti se pridružila u novembru 2022. godine sa željom da proširi svoje, a zatim i vidike okoline. Veruje da svaka promena na bolje počinje od pojedinca. Interesuju je teme ekologije, aktivizma i rodne ravnopravnosti. Zaljubljenica je u skin care.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.